Om Biologisk mångfald

Hoten mot Biologisk mångfald är lika viktig viktig som klimathoten

 Klimatfrågan har uppmärksammats av media och allmänhet under senare år, medan den biologiska mångfalden är inte känd på samma sätt. Biologiska mångfalden är lika viktig för människan överlevnad som klimatet.  Rapporten IPBES som kom i maj 2019 lyfter fram betydelsen biodiversitet (biologisk mångfald) .

Citat från Extract:

Biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Med biologisk mångfald menas den stora variation som förekommer i naturen inom arter, mellan arter och mellan artsamhällen. Den biologiska mångfalden är oerhört viktig för fungerade ekosystem och bildandet av ekosystemtjänster. Genom konventionen om biologisk mångfald har världen enats om att vi tillsammans måste stoppa förlusten av arter, populationer och ekosystem.