Om Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är lika stort hot som klimatförändringarna. Klimatfrågan har uppmärksammats av media och allmänhet under senare år, medan den biologiska mångfalden är inte känd på samma sätt. Biologiska mångfalden är lika viktig för människan överlevnad som klimatet  Rapporten IPBES som kom i maj 2019 lyfter fram betydelsen biodiversitet (biologisk mångfald) .